Novosti

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Korisni linkovi

  


 

 

Agencija evidentira sve vrste knjigovodstvenih promena za privredna društva i preduzetnike u sledecim delatnostima prema važecim propisima Republike Srbije:

•  spoljnjoj i unutrasnjoj trgovini
•  uslužnim delatnostima
•  gradjevinarstvu
•  proizvodnji
•  i drugim delatnostima

Saradnja knjigovodstvene agencije se obavlja zakljucivanjem ugovora i preciziranjem ugovornih obaveza:

•  kompletiranje dokumentacije za registraciju firme u poreskoj upravi
•  kontrola i knjiženje svih knjigovodstvenih promena
•  vodenje knjige ulaznih i izlaznih faktura
•  obracun PDV-a i sastavljanje poreske prijave
•  izrada kalkulaciji u trgovini
•  vodjenje knjiga; PK1, trgovacke i KEPU
•  evidencija osnovnih sredstava i obracun amortizacije
•  obracun zarada, ostalih licnih primanja kao i izrada pratecih obrazaca
•  izrda obrazaca PPP i M-4
•  izrada svih obrazaca o prijavljivi i prestanku radnog odnosa zaposlenih
•  izrada izvestaja vezanih za poslovanje preduzeca
•  izrada finansijskih izvestaja-zavrsnog racuna, poreskog bilansa i poreske prijave
•  izrada konsolidovanih, deobnih, likvidacionih i vanrednih bilansa
•  knjigovodstveni, finansijski i poreski konsalting