Novosti

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Korisni linkovi

 


Knjigovodstvena agencija Albatros

 

Knjigovodstvena agencija Albatros pruža računovodstvene usluge u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji i poreskim zakonima, što podrazumeva:

Sveukupna računovodstvena aktivnost;

Poreski konsalting, administracijska i inspekcijska podrška u vezi sa PDV-om, pred Poreskim organima Republike Srbije na mesecnom nivou;

Kalkulacija zarada, naknada zarada radnika i ostalih ličnih primanja;

Učešće u sravnjenju dokumentacije pred poreskom administracijom i inspekcijom u skladu sa predhodnim stavom;

Prezentacija analitičkih i drugih podataka klijentu i trećim licima na zahtev klijenta ili po dogovoru sa klijentom i konsultacije o odnosima sa klijentima, partnerima, dobavljačima itd.